Centro Médico Menorca
Español Català English Deutsch
Centro Médico Menorca
Dr. Fernando Sánchez-Parra

Avda. Fort de L'Eau, 22
07701 Maó · Menorca (España)
tel. 971 35 35 40 / 900 70 60 60
email centromedicomenorca@infonegocio.com

Servicio médico de Medicina de Familia
Servei mèdic de Medicina de Família
Medical Centre. Medical Surgery
Arzt-zentrum. Notfälle. Arzt für allgemainmedizin


Història

Centro Médico Menorca neix en l'any 1992 del compromís d'un grup de metges davant la necessitat de cobrir una assistència permanent en cadascun dels “resorts” turístics de la illa de Menorca on ningú, fins a llavors, havia ofert un servei tan prioritari per al sector turístic. El titular és el Dr. Fernando Sánchez Parra, Llicenciat en Medicina i Cirurgia per l'Hospital Clínic de Barcelona - Universitat de Barcelona.


Àrees d'activitat

Centro Médico Menorca és un servei mèdic privat d'atenció primària en la illa de Menorca, amb una consulta principal a Maó i diversos consultoris mèdics en la part oriental de la illa. Compte amb altres consultoris associats en la resta de la illa. Disposa de servei concertat d'ambulàncies durant les 24 hores i, com clínica privada concertada, la Policlínica Verge de Gracia - Sa Mútua per als casos que precisin derivació i/o estudi especialitzat. Centro Médico Menorca també realitza l'assistència i tractament d'accidents de treball disposant per a tal fi de les instal·lacions precises per al normal desenvolupament del servei en règim ambulatori i també dels reconeixements mèdics laborals així com reconeixements de Vigilància de la Salut a través de mútues concertades. Centro Médico Menorca és l'encarregat del servei mèdic de la planta de Kraft Foods “El Caserio” (actualment Nueva Rumasa) a Maó des de l'any 1995. Centro Médico Menorca és col·laborador del programa vacacional del Imserso 'Mundo Senior' des de l'any 1995.

Centro Médico Menorca és col·laborador oficial de la Red Asistencial Juaneda.


Normes ètiques d'empresa

L'honestedat de tot el nostre equip és la norma de l'empresa. A pesar de ser una societat de caràcter privat, vam procurar que mai es donin casos d'abús en honoraris mèdics o en derivacions a Atenció Especialitzada sense que existeixi un clar i evident motiu clínic. Centro Médico Menorca pretén arribar a l'èxit per mitjà de l'honradesa. La seguretat que el pacient serà tractat per autèntics professionals de la medicina amb experiència de llargs anys treballant en el sector turístic. Tots els nostres metges parlen un elevat nivell d'anglès i, per tant, existeix la certesa d'un correcte diagnostico i que el pacient entendrà que ha de fer per a millorar el seu estat. Tots els actes mèdics queden degudament registrats amb història clínica i si és necessari realitzar seguiment del procés.